Reglement kleurwedstrijd

Reglement kleurwedstrijd 

 1. Algemeen
  1 Deze actie wordt georganiseerd door : Tamajul. Grote steenweg 22A te Olsene 9870.

  1.2 Hieronder volgen de voorwaarden en regels die gelden voor de hierna omschreven actie.   Deelnemen houdt in dat men dit reglement onvoorwaardelijk aanvaardt.
  1.3 De organisator behoudt zich het recht voor om de actie of de prijzen geheel of gedeeltelijk te                             wijzigen (bijvoorbeeld de actie uit te breiden, te onderbreken of vroegtijdig stop te zetten) of te annuleren als overmacht of onvoorziene omstandigheden dit rechtvaardigen. De organisator noch de door haar bij de actie betrokken derden noch hun medewerkers, lasthebbers of aangestelden kunnen hiervoor aansprakelijk worden gesteld.
 2. Deelname
  2.1 Deelname aan de wedstrijd gebeurt uitsluitend door het inkleuren van de tekening en het vervolledigen van de gegevens (naam, voornaam, adres, leeftijd, telefoonnummer) in te vullen op het deelnameformulier.
  2.2 De tekening moet door het kind gekleurd zijn.
  2.3 Deelname aan de wedstrijd is gratis. Deelnemers kunnen slechts eenmaal deelnemen.
 3. Actieverloop
  3.1 De actie loopt van 14 december 2018 tot en met 11 januari 2019
  Om aan de kleurwedstrijd deel te nemen, moet de deelnemer uiterlijk op  12 januari 2019 de kleurplaat bezorgen aan Tamajul, Grote steenweg 22A te Olsene 9870.
  Enkel het origineel wordt aanvaardt.
  3.2 De winnaars worden bekend gemaakt op 18 januari 2019.
  3.3 De winnaars zullen persoonlijk via het door hun opgegeven e-mailadres of telefoonnummer verwittigd worden.
 4. Actieprijs
  4.1 Indien de prijs niet wordt afgehaald binnen de 2 weken na kennisgeving vervalt de deelnemer zijn recht op de prijs en kan de organisator de prijs toekennen aan een andere deelnemer.
  4.2 Er zijn 3 categorieën voor de prijsverdeling :
  Elke categorie heeft een 1ste, 2de en 3de plaats. De 4de tot en met 10de plaats krijgt een kleine attentie. ° 0-4 jaar ° 4-8 jaar °8-12 jaar.